ACMIPE

ACMIPE és la primera associació de caràcter sindical inscrita al Ministeri de Treball per defensar els drets i interessos de sector de l'il·lusionisme professional.

Les persones que integren l'associació són artistes dedicades i dedicats a la màgia - il·lusionisme de forma professional, autors i autores, comerciants i fabricants d'efectes màgics.

Totes i tots els integrants de l'entitat tenen una destacada trajectòria i acreditació com a professionals.

ESTATUTS
selvin
1Sillas Frankie
HISTÒRIA
202006041238031000

El 25 de novembre de 1994 un grup de mags format per Armand Blanc, Vicente Ráfales (Chow Sey), José A. González (Magic Doctor), Andreu Llorens (Selvin), Francesc Andreu (Màgic Andreu), Carles Ferrándiz (Màgicus), Juan Ramón Mayoral (Joan Mayoral) i Enric Ruiz (Enric Magoo) s'uneixen conscients de la necessitat de promoure l'art màgic en el seu vessant professional i constitueixen ACMIPE.

ACMIPE ha pres diferents mesures per aconseguir la dignificació del sector de l'il·lusionisme. L'assoliment més destacable és la modificació de l'epígraf 016 de l'IAE per incorporar el terme "il·lusionistes" entre els grups professionals de la secció 3 d'Activitats Artístiques.

Logo ACMIPE 2018

Logo Original

d'ACMIPE

OBJECTIUS

El sector de les arts escèniques té un conjunt de particularitats molt diferents d'una professió convencional, i entre les mateixes arts escèniques, cada sector té les seves pròpies característiques.

Des del seu naixement, ACMIPE, ha treballat per protegir i ajudar les persones professionals i a les empreses del món de l'il·lusionisme en tots els seus aspectes. La màgia - il·lusionisme inclou una sèrie de treballs, moltes vegades oblidats, com l'autor o autora, editorials especialitzades, comerciants, fabricants d'efectes màgics, tècniques i tècnics o regidores i regidors d'escena especialitzats, que han de treballar dignament i en conjunt amb les magues i els mags per arribar a bon port de fascinar el públic.

A més, ACMIPE, assumeix el paper de divulgador. L'Associació crea aquells serveis, esdeveniments o publicacions que siguin necessàries en cada moment per aconseguir més visibilitat, millores socials i econòmiques a les persones professionals de la màgia - il·lusionisme.

Principi de qualitat

ACMIPE representa un segell de qualitat i professionalitat dels seus associats. Tots els membres d'ACMIPE tenen una trajectòria destacada i acreditada.

Investigació i creativitat

ACMIPE promulga la investigació i creativitat dels seus membres i ofereix ajuda a les magues i mags del seu àmbit professional.

Assessoria Jurídica

ACMIPE ofereix ajuda i assessorament als seus associats, a més de treballar per aconseguir una major protecció dels drets d'autoria.